Welzijn, wonen en zorg

Zinia neemt uw project
onder handen,
van visie tot realisatie

Wij begeleiden uw innovatieve projecten op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Onze opdrachtgevers zijn gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, zorgkantoren en zorgverzekeraars. Samen met u én de betrokken partijen creëren wij de voorwaarden voor de zorg en diensten waar wij in geloven.
24
Sep

Gepost door: maria

Rond de tafel in Land van Cuijk

Op 30 september zitten we rond de tafel in Land van Cuijk! En wel met de wethouders wonen en zorg van vijf gemeenten en de directeuren van twee corporaties en een zorgorganisatie. Rob Engbers en ik en gaan op zoek naar de langere termijn visie, maar vooral ook naar concrete aanknopingspunten voor een gezamenlijke aanpak van de opgave 'wonen & zorg' in deze regio.


Lees volledige blog-artikel
1
Sep

Gepost door: maria

Voor (een) KISS kijken naar zorg & wonen

Welke ontwikkelingen worden er landelijk op dit moment gesignaleerd rond het wonen met zorg? Dat was de vraag van KISS - het Kennis Instituut Stedelijke Samenleving. We hebben de meest recente beleidsnotities doorgespit, met een bondig rapport als resultaat. Vandaag heb ik de bevindingen gespresenteerd aan een gemêleerde groep mensen uit het wonen en zorg-domein uit Twente. En: gewerkt aan interessante opdracht tijdens een workshop. Dit alles onder leiding van KISS kwartiermaker Rob Engbers.


Lees volledige blog-artikel
2
Feb

Gepost door: maria

Lang zult u wonen, ook met dementie

 Zinia heeft de opdracht van 19 Overijsselse gemeenten en de provincie Overijssel gekregen, om de campagne Lang zult u wonen uit te breiden met informatie over dementie en het wonen thuis. We zijn 2015 van start gegaan en ronden het project eind 2016 af. We werken hierbij nauw samen met het verpleeghuis Bruggerbosch in Enschede. Meer weten? Kijk op www.langzultuwonen.nl 


Lees volledige blog-artikel
1
Jan

Gepost door: maria

Lang zult u wonen website is live

De Lang zult u wonen website is live! Deze website is een onmisbaar onderdeel van de campagne Lang zult u wonen. Op deze website vinden inwoners van Overijssels allerlei informatie over het aanpakken van de woning, met het oog op het ouder worden. De website geeft tips, biedt nieuws, deelt ervaringen en helpt mensen op weg om aan de slag te gaan.


Lees volledige blog-artikel
27
Nov

Gepost door: maria

Op Expeditie

Vandaag gaat de Expeditie van start. Een ontdekkingstocht waarin een grote hiërarchische organisatie werkt aan de omslag naar een organisatie met kleinere zelfsturende teams. Iets waar veel organisaties in de zorg aan werken. Dit om de klant beter ten dienst te zijn, om efficiënter te werken en om het plezier van professionals in hun werk te vergroten. Dat is waar het om draait!


Lees volledige blog-artikel
12
Nov

Gepost door: maria

Lang zult u wonen gaat door!

De campagne Lang zult u wonen gaat door! Lang zult u wonen is een bewustwordingscampagne, primair gericht op oudere inwoners van Overijssel en hun kinderen. Bedoeling is oudere inwoners en hun kinderen te laten zien en ervaren welke mogelijkheden er zijn om hun eigen woning te verbeteren. Zonder dat het te ‘zorgelijk’ wordt en met comfort en veiligheid als centrale thema’s. 


Lees volledige blog-artikel
1
Nov

Gepost door: maria

Maureen Janssen verlaat Zinia

Maureen Janssen start vandaag als adviseur Jeugd bij Arcon. Na ruim vijf jaar met veel plezier te hebben samen gewerkt gaan we ieder weer onze eigen weg. Wel gek, want we hebben dag in dag uit lief en leed met elkaar gedeeld. Helemaal uit het oog verlies ik haar niet, want op Twitter volg ik haar wel en wee. Ook staat onze eerste lunchafspraak al weer gepland. Ben benieuwd naar haar verhalen.


Lees volledige blog-artikel
19
Oct

Gepost door: maria

Zinia werkt samen met HNL company

Vandaag ontmoet ik haar eindelijk! Tanja Hoornweg van HNL company. Met haar collega Eva van Gils heb ik al intensief samengewerkt. Maar Tanja heb ik nog niet ontmoet. Wel hebben we al veel gemaild en via de telefoon gesproken. Onder andere over hoe zorgorganisaties op een goede manier de omslag naar meer zelfsturing kunnen maken. Samen met Eva van Gils vormt Tanja sinds kort HNL company. Wie zij zijn?


Lees volledige blog-artikel
31
May

Gepost door: maria

Handen in de lucht voor Lang zult u wonen!

Vele handen gaan de lucht in op deze kille donderdagochtend in Ommen. Met dit gebaar geven ambtenaren van Overijsselse gemeenten aan, dat zij een gezamenlijke bewustwordingscampagne wel zien zitten. Een campagne die inwoners van Overijssel moet verleiden om met andere ogen naar hun woonsituatie te kijken. Met het oog op de toekomst wel te verstaan. Zodat Overijsselaren zelf op tijd actie ondernemen om lang en gelukkig oud te worden in de eigen woning.


Lees volledige blog-artikel
27
Apr

Gepost door: maureen

Kom bewegen in de speeltuin voor jong en oud!

In de tuin van verpleeghuis Oldenhove in Losser zijn vanmiddag zeker honderd mensen op de been. Hun haarkleur is overwegend grijs. Ze zitten op hun rollator of op stoelen die staan opgesteld rond iets wat op een speeltuin lijkt. Er zijn filmcamera’s, een tentje met een bar, en mensen die wat nerveus rond lopen. Is ze onderweg, heeft iemand haar al gebeld? Hoe lang duurt het nog? Oh, gelukkig daar is ze.


Lees volledige blog-artikel