Blog

Informatie
uit de eerste hand

Zinia gelooft in kennisdeling. Wij houden u graag van onze ontwikkelingen en ervaringen op de hoogte. Een reactie hierop stellen wij zeer op prijs!

Lang zult u wonen gaat door!

Auteur Maria Op 12 November 2012 | 831 Reacties

Tags: ,

De campagne Lang zult u wonen gaat door! Lang zult u wonen is een bewustwordingscampagne, primair gericht op oudere inwoners van Overijssel en hun kinderen. Bedoeling is oudere inwoners en hun kinderen te laten zien en ervaren welke mogelijkheden er zijn om hun eigen woning te verbeteren. Zonder dat het te ‘zorgelijk’ wordt en met comfort en veiligheid als centrale thema’s. 

 

De campagne omvat een aantal communicatie- en marketingactiviteiten die uw gemeente naar eigen inzicht kan inzetten. De campagne bestaat uit een basispakket en diverse opties. Het basispakket bevat het gebruiksrecht van beeldmerk en motto. Verder komt er foldermateriaal, een bijzonder  televisieserie bij Rtv Oost, een reizende tentoonstelling, een website, een virtuele 3D woning, zichtbaarheid in bouwmarkten, een nieuwsbrief voor betrokken partners enz.

 

Zo willen wij met de campagne inspelen op de nieuwe rol van de gemeenten (Kanteling, meer eigen verantwoordelijkheid burgers), beogen wij de druk op het WMO-loket en WMO-budget te verminderen en willen wij de lokale werkgelegenheid in de bouwbranche stimuleren. Verder wil Lang zult u wonen het levensloopbestendig bouwen/wonen onder de aandacht brengen van gerelateerde partijen (bouwbranche, makelaardij, corporaties, onderwijs en overheid).

 

De looptijd van het project beslaat 1 januari 2013 tot 1 januari 2015 en helpt mee woonservicegebieden handen en voeten te geven. Het is onze bedoeling dat Saxion lectoraat “Vernieuwend ondernemen in de bouw” de monitoring en evaluatie van proces en resultaten verzorgt. Tot slot wordt Lang zult u wonen onderdeel van het platform Jij en Overijssel en Noaberschap 3.0. 


Plaats uw reactie

Reacties

 • Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. There tend to be not many people who can certainly write not so simple posts that artistically. Continue the nice writing

  Geplaatst door lugggage, 21/03/2018 1:59pm (15 uren geleden)

 • Wonderful article, thanks for putting this together! This is obviously one great post. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here.

  Geplaatst door the lure of life, 21/03/2018 11:20am (17 uren geleden)

 • This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post.!

  Geplaatst door www.girlsgonegeek.tv, 21/03/2018 6:57am (22 uren geleden)

 • Thanks so much for this information. I have to let you know I concur on several of the points you make here and others may require some further review, but I can see your viewpoint.

  Geplaatst door dot physical card, 20/03/2018 9:31am (2 dagen geleden)

 • Positive site. where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though. ill be checking back soon to find out what additional posts you include.

  Geplaatst door bolaonline, 20/03/2018 7:08am (2 dagen geleden)

 • Well,I am looking to learn more about this issue. Thank you for sharing. I will follow this site regularly

  Geplaatst door Avriq, 19/03/2018 12:36pm (3 dagen geleden)

 • I was looking at some of your posts on this website and I conceive this web site is really instructive! Keep putting up..

  Geplaatst door tuition centres, 19/03/2018 7:09am (3 dagen geleden)

 • All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind. thanks for sharing the information keep updating. looking forward for more posts.Thanks

  Geplaatst door makeup base ampoule, 19/03/2018 6:25am (3 dagen geleden)

 • Interesting and amazing how your post is! It Is Useful and helpful for me That I like it very much. and I am looking forward to Hearing from your next..

  Geplaatst door visit blog, 18/03/2018 8:40am (4 dagen geleden)

 • Love to read it,Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks.

  Geplaatst door Fotograf für Hochzeit, 18/03/2018 8:33am (4 dagen geleden)

RSS feed van de reacties op deze pagina | RSS-feed voor alle reacties