Hoe werken wij?

Zinia gelooft in samenwerking
als sleutel tot
succesvolle projecten

Wij geloven dat een goede samenwerking en afstemming tussen professionals en vrijwilligers in wijken en buurten meer mogelijk maakt. Zinia zoekt samen met u naar nieuwe combinaties van zorg en diensten en nieuwe vormen van netwerkregie.

Kijk op veranderen

Zinia krijgt mensen in beweging tijdens conferenties, informatieavonden, ronde tafelgesprekken, werksessies, interviewrondes of werkbezoeken. Wij brengen beleidsmakers, managers én uitvoerenden regelmatig bij elkaar om veranderingsprocessen te laten slagen.

 

Op het raakvlak van AWBZ en Wmo

De AWBZ en de Wmo zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De veranderingen in de AWBZ hebben tot gevolg dat sommige mensen hun ondersteuning verliezen. Nieuwe activiteiten binnen de Wmo kunnen dit opvangen. Zinia helpt gemeenten met het zoeken naar passende oplossingen.

 

Werken op locatie

Regelmatig contact met onze opdrachtgever vinden wij belangrijk. Daarom werken wij graag minimaal één dag per week op uw eigen locatie.

Contact

Wij nodigen u graag uit voor een oriënterend gesprek.